Special Offers

CYNIGION ARBENNIG

 

Edrychwch ar ein cynigion gwych ar gyfer y mis hwn!

DWLI DYDD LLUN

Chwarae cynifer o gemau ag y gallwch mewn 2 awr - rhwng 6 a 10pm, y cyfan am £7.00 yr un.

BOWLIO A CHILLI

Ydych chi’n colli prydau cartref? Bob nos Fercher gallwch dalu £7.00 am 1 gêm a mwynhau bowlaid flasus o chilli!

CLWB BYMPARS AR ÔL YSGOL

Ar ddydd Mawrth rhwng 4 a 6pm - £3.00 y gêm i blant 16 oed ac iau.

BOWLIO I BOBL HŶN

Bob dydd, rhwng dydd Llun a dydd Gwener (10am - 3pm). Dyma’r lle perffaith i gwrdd i fwynhau gêm gyda’ch gilydd ac wedyn ymlacio gyda choffi a chacen. Y cyfan am £6.00

MAMAU A PHLANTOS BACH

Bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener (10am - 3pm). Ymlaciwch a mwynhau coffi a chacen a gadael i’r plant bach fwynhau ein lle chwarae - y cyfan am £5 yn unig.