Caffi

YMUNWCH Â NI I GAEL COFFI

Hefyd mae gennym fwydlen helaeth amser cinio neu gyda’r hwyr felly beth am brynu bwyd wedi’i baratoi’n ffres i chi a’ch teulu?

YMLACIWCH YN EIN CAFFI

Ar ôl bowlio beth am ymlacio yn ein caffi a blasu ein prydau a byrbrydau o safon neu fwynhau paned tra bo’r rhai bach yn crwydro’r lle chwarae i ddarganfod y rhwydi sigledig, llithrenni llithrig, matiau meddal a llawer mwy.

Mae WIFI am ddim ar gael yn y Caffi hefyd.


Breakfast Menu:

Daytime Menu:

Evening Menu: