Bowlio

HWYL I’R TEULU I GYD

Hefyd mae gennym gaffi/bar ichi ei fwynhau sy’n cynnig bwydlen helaeth amser cinio neu gyda’r hwyr. Beth am brynu bwyd wedi’i baratoi’n ffres i chi a’ch teulu?

DEWCH I YMWELD ÂNI A MWYNHAU AWYRGYLCH CYFEILLGAR A BYWIOG

Mae Xcel Bowl yn ganolfan fowlio newydd sy’n cynnig hwyl i bawb, beth bynnag eich oedran neu’ch gallu, ac mae yno gyfleusterau gwych i bobl anabl.

Mae ein canolfan yn cynnwys 12 lôn ac mae gennym amrywiaeth o becynnau, cynigion arbennig a chyfraddau rhatach ar gael. Mae gennym system sgorio gyfrifiadurol sy’n golygu nad yw’n drafferthus cadw sgôr! Mae modd defnyddio goleuadau arbennig ar gyfer eich lôn a beth am roi llun ar ein sgriniau ar gyfer eich achlysur arbennig?

Os taw hwn yw eich tro cyntaf, neu os ydych wedi bod o’r blaen, bydd ein staff cyfeillgar ar gael i’ch helpu ym mhob ffordd - o gael popeth yn barod i ddod â’ch bwyd neu ddiod i chi.

Mae ein lonydd bowlio i gyd ar gyfer uchafswm o chwech o bobl fesul lôn.

PRISIAU ARFEROL

 

UN GÊM

DWY GÊM

TAIR GÊM

OEDOLION (YR UN) £5.00 £7.50 £10.00
PLANT (YR UN) £4.50 £6.50 £8.50

LLOGI LÔN

Ystyr hyn yw llogi un lôn a gallwch ychwanegu hyd at 6 o chwaraewyr (1 awr)

Llogi lôn wythnosol Dydd Llun - Dydd Gwener £23

Llogi lôn penwythnos - Dydd Gwener (o 6yh) - Dydd Sul £25

ARCHEBWCH NAWR 01267225990

AMSEROEDD AGOR

10 am. - 10 pm
Dydd Llun - Dydd Sadwrn

10 am. - 6 pm
Dydd Sul

Ffôn: 01267225990
E-bost: info@xcelbowl.co.uk

Eglurodd y gêm

Rhagor o wybodaeth...

Ymlacio yn ein caffi

Rhagor o wybodaeth...