Croeso i Xcel Bowl

Ffordd wych o gwrdd i fwynhau diwrnod neu noson allan - Hwyl i’r teulu i gyd - o blant i fam-gu a thad-cu, grwpiau a chlybiau, ffrindiau neu gydweithwyr.

MAE BOWLIO DEG WEDI CYRRAEDD CAERFYRDDIN!!

Rydym yn gobeithio y bydd ein gwefan yn rhoi’r holl wybodaeth rydych chi ei hangen am y ganolfan fowlio a’n prosiect. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth mae croeso ichi alw heibio i weld sut mae Xcel yn gwneud gwahaniaeth yng Nghaerfyrddin.

e.e. Oeddech chi’n gwybod y bydd yr elw sy’n cael ei wneud drwy’r ganolfan fowlio hon yn helpu i leihau caledi ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin - y ganolfan fowlio gyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud hynny.

PARTÏON PLANT

P’un a yw eich plentyn yn cael ei barti yn y lle bowlio neu yn y lle chwarae byddwn yn sicrhau ei fod yn cael diwrnod i’w gofio yn Xcel Bowl.

Byddwch yn cael croesawydd personol ar gyfer y parti, llun ar y sgrin fawr, bwyd blasus a bag parti ac amser gwych!

CYFLEUSTERAU I BOBL ANABL

Rydym yn darparu mynediad llawn i bobl anabl sy’n cynnwys rampiau peli a bympars fel y gallwch fwynhau gêm wych yn Xcel Bowl.

CYNIGION ARBENNIG

Rhagor o wybodaeth...

Eglurodd y gêm

Rhagor o wybodaeth...

Ymlacio yn ein caffi

Rhagor o wybodaeth...

Dodrefn Xcel Ar Agor

Rhagor o wybodaeth...